2013    17 september,"Rondje Cultuur", 1ste try out van 3 op iedere derde donderdag, een nieuwe vorm van een cultuurcafé, samen met KC-Eemnes en De Hilt ontwikkeld. Gastheer Marcel Peek ontving: PéPé Gregoire, Klein Eemjazz en Jochem Uytdehaage. Smaakt naar meer!  
 
2013     1 september Voorzitter en organisator van Eemnesser Kunstroute: "Een Dijk van Kunst en Cultuur", samen met Gerard Beentjes, Annie Schraag, Eerhard Huiden en Monique Kropman.
 
2013    25 Mei, de Canon van Eemnes onthuld door Burgemeester R. van Benthem. De geschiedenis van Eemnes vanaf het ontstaan, tot aan het nieuwe Dorpshart is aangebracht op 18 natuurstenen tegels, gelegd in het straatwerk van het plein op de Braadkamp. Tekeningen zijn gemaakt door Rob du Rieu. Dit in ruim 2 jaar samenwerking tussen HKE, KCEemnes en de gemeente tot stand gebracht. 
 
2012   18 december, ontwerp overstromingen-monument gemaakt, (met spoed) goedgekeurd door belanghebbenden. uitvoering nog onzeker.
 
2012   29 februari, in 3 dagen tijd een grutto voor straatmeubilair ontworpen.(zie foto prullenbak.) 
 
2012    23 Juni ” Heen en Weer” festival rondom het pontje tussen Eemnes en Eemdijk, namens KCEemnes, samen met Gerard Beentjes en Jasper Bon, organisator
 
 
2012    23 Juni, onthulling lied “De Veerpont” van Drs. P op picknicktafel bij ’t pontje over de Eem, door Hans Dorrestijn, in samen werking met Waterschap, Natuurmonumenten, Hollands Landschap “Arkemheem”, gemeente Eemnes en provincie Utrecht, in het kader van Cultuurparticipatie, tafel ontworpen.
 
 
2012    Organisator met Monique Kropman en Historische Kring Eemnes van project “Bewaar Wat?!”, mede namens Gemeente Eemnes en provincie Utrecht in het kader van de cultuurparticipatie. 
 
2012    Mei, logo ontworpen voor KCEemnes
 
2012    Mei, Kunstcommissie Eemnes heet voortaan in de volksmond: KunstCultuurcommissie Eemnes, afkorting blijft KCEemnes
 
2012    Verantwoordelijk met KCEemnes, voor organisatie van diverse Cultuur cafés
 
2011    4 Nov. Expositie van “KIJKOOR”, door kunstenaars met een beperking, in bibliotheek geopend
 
2011    11 Sept. “Een Dijk van Kunst en Cultuur” Eemnes 2011, voorzitter/organisator samen met Gerard Beentjes, Eerhard Huiden en John Krabbendam
 
2011    10 Sept. Jurylid “kunstwerken uit de polder” ivm “Eemnes Binnenste Buiten”
 
2011    Advies met KCEemnes aan college gegeven voor een kunstwerk bij de Minnehof in Eemnes, wat na oplevering Minnehof verder uitgewerkt door een externe selectiecommissie
 
2011    Advies met KCEemnes aan college gegeven voor een Canon van Eemnes, uitgevoerd in tegels en het straatmeubilair op en rond de Braadkamp, plein bij nieuwe dorpshart de Minnehof
 
2011  28 mei, samen met Vincent de Lange en Olof Vugs in de Krijtberg, Amsterdam de openingsmis verzorgd (zang, cello en orgel), voor lustrum XXIII van de Katholieke Studenten Vereniging(KSV) THOMAS/RIA (of STA/RIA)
 
2011    Januari: Culturele/ activiteiten agenda opgestart, 4 wekelijks in de Rotonde
 
2011    Verantwoordelijk met KCEemnes voor organisatie van diverse Cultuur cafés
 
2010    6 Jan. Namens KCEemnes, aanwezig bij ondertekening van Convenant tussen gemeente Eemnes en Provincie Utrecht ivm Cultuurparticipatie Eemnes 2011-2012
 
2010    Mei: Kunstcommissie Eemnes wordt officieel Stichting Kunst Eemnes
 
2010    April verantwoordelijk met KCEemnes voor organisatie van eerste Cultuur café, gepresenteerd door Michiel Linders
 
2009    Sept. jurylid tekenwedstrijd basisschoolleerlingen ivm Monumentendag
 
2009    Okt./ Dec. Eerste BEL-Art expositie in BEL-Kantoor mmv Margot Pistor (B.), Dick Preesman (E.) en Mieke Pontier (L.) georganiseerd door de BEL-Kunstcommissie
 
2009  6 september Eemnes: “Een Dijk van Kunst en Cultuur”, voorzitter organisatiecomité, samen met Gerard Beentjes, Eerhard Huiden en John Krabbendam
 
2009    Juni, voorzitter, BEL-Kunstcommissie opgericht, bestaande uit de kunstcommissies van Blaricum, Eemnes en Laren, verantwoordelijk voor de exposities in het BEL-Kantoor te Eemnes onder de naam BEL-Art
 
2009    9 april door college B&W geïnstalleerd als voorzitter van een nieuwe Kunstcommissie van Eemnes
 
2008  6 en 7 sept. Kunstmanifestatie: EEM-ART voormalige brandweer-kazerne te Eemnes, samen met Dick Preesman (initiatiefnemer) en Annie Schraag georganiseerd
 
2007    2 sept. “Dijk van Kunst en Cultuur”, initiatiefnemer van de eerste kunstroute in Eemnes, voorzitter organisatiecomité, samen met Gerard    Beentjes, Eerhard Huiden en Annie Schraag.